Hva er demens?

Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 1, Hva er demens?, og reflektert sammen i ABC-gruppa, er målet at du:

  • har kunnskap om demenssyndromet og faktorer som kan innvirke på hvordan og hvorfor symptomene kan være ulike hos ulike personer og i ulike stadier av demens
  • har kunnskap om kognitive endringer knyttet til aldring for å kunne skille normal aldring fra demens

Demens_Hefte1_Målsetting_Figur.JPG