Demenssykdommer

Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 2, Demenssykdommer, og reflektert sammen i ABC-gruppa, er målet at du:

  • har kunnskap om de de hyppigste demensformene hos eldre
  • kan beskrive symptomer og behandlingsprinsipper knyttet til de ulike sykdommene

Demens_Hefte2_Fotgjengerfelt_Utklipp.JPG