Å jobbe i demensomsorgen

Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 3, Å jobbe i demensomsorgen, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa, er målet at du:

  • har kunnskap om sentrale lover, forskrifter og nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som gjelder for kommunale helse- og omsorgstjenester
  • har kjennskap til de viktigste av dine og ledelsens plikter ved planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av helse- og omsorgstjenester til personer med demens

Demens_Hefte2_Fotgjengerfelt_Utklipp.JPG