Personsentrert omsorg som verdigrunnlag
i møte med personer med demens

Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 4, Personsentrert omsorg som verdigrunnlag i møte med personer med demens, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa er målet at du

  • har kjennskap til grunnelementene i personsentrert demensomsorg og kan anvende disse i møte med personer med demens
  • kjenner til grunnleggende forutsetninger for å etablere en gjensidig relasjon til personer med demens basert på hensiktsmessig kommunikasjon

Demens_Hefte2_Fotgjengerfelt_Utklipp.JPG

Demens_Hefte4_Målsetting_Utklipp.JPG