Systematisk oppfølging av personer med demens
som bor hjemme

Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 7, Systematisk oppfølging av personer med demens som bor hjemme, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa er målet at du

  • har kunnskap om at behovet for oppfølging endrer seg gjennom sykdomsforløpet, og at oppfølging inkluderer en rekke kommunale og frivillige tjenester og tilbud i tillegg til hjelp fra hjemmebaserte tjenester
  • har kunnskap om hvordan systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens bør legges opp, slik at den tar utgangspunkt i den enkeltes interesser, ressurser og behov og ivaretar muligheten for mestring og deltakelse i daglige aktiviteter

Demens_Hefte2_Fotgjengerfelt_Utklipp.JPG

Demens_Hefte7_Innledning_Utklipp.JPG