Miljøbehandling
– deltakelse og tilrettelegging

Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 5, Miljøbehandling, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa er målet at du

  • har kunnskap om miljøbehandling i demensomsorgen
  • kan anvende miljøbehandling for å skape en meningsfull hverdag for personer med demens som bor hjemme og på sykehjem

Demens_Hefte2_Fotgjengerfelt_Utklipp.JPG

Demens_Hefte5_Målsetting_Utklipp.JPG