Målet med dette heftet

Etter å ha lest hefte 9, Demensomsorg i sykehjem, og reflektert sammen med de andre i ABC-gruppa er målet at du

  • har økt forståelse for behov for systematisk oppfølging av pasienter med alvorlig demens med behov for sykehjem eller tilsvarende bolig.
  • har kunnskap om hvordan helse- og omsorgspersonell legger til rette for god omsorg og meningsfulle aktiviteter i samarbeid med pårørende og frivillige i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Demens_Hefte2_Fotgjengerfelt_Utklipp.JPG

Demens_Hefte9_Målsetting_Utklipp.JPG