KAPITTEL 7

Hvordan kan vi ivareta de pårørende?

 

Ola trodde at hans egen situasjon skulle bli enklere da Guri flyttet til sykehjemmet. Nå har han i stedet nye bekymringer. Han er alene og har ingen å snakke med. Hjemmesykepleien, som var hos dem tidligere, er også borte.

Når personen med demens flytter til sykehjem, begynner en ny epoke for de pårørende. Det å overlate omsorgsansvaret kan være en lettelse for noen, noen kan føle seg alene, mens andre kan oppleve nye bekymringer – slik som Ola.

Som du leste i hefte 8, Pårørende til personer med demens, er sorg- og tapsreaksjoner vanlig hos pårørende. «Ventesorg» er en form for sorg som er særlig forbundet med sorgprosessen hos pårørende til personer med demens. Det er vissheten om den dødelige utgangen og alle forandringene som demenssykdommen gir, som gjør at mange sørger over den syke mens personen fortsatt lever. Ventesorg forsterkes ofte etter flytting.

 

Demens_sekskant_Green_Question_Utklipp.JPG

Hva innebærer begrepet ventesorg?

Demens_Linje_Green_Utklipp.JPG

Innkomstsamtalen og forhåndssamtaler skal følges opp med jevnlige oppfølgingssamtaler der pårørendes situasjon står i sentrum. Fordi mange pårørende ønsker å være involvert, trenger de kjennskap til pasientens dagligliv. Korte notater i en dagbok eller en SMS om dagens aktiviteter kan legge til rette for dette. Husk at informasjonen som gis, må være i tråd med taushetsplikten. Noen sykehjem har egne grupper på Facebook hvor pårørende kan få daglig oppdatering om fellesaktiviteter.

Når pårørende mister den daglige kontakten med personen, blir besøkene i sykehjemmet viktig. Pårørende bør tas imot av helse- og omsorgspersonell som vet hvem de er. Inviter dem med på arrangementer og fortell dem at de er verdifulle og ønsket. Når de kommer på besøk, kan det være viktig å få gjøre kjente ting med pasienten. Dette kan være å drikke kaffe sammen, løse kryssord, se på fotografier eller lese avisen. Du kan hjelpe dem med å sette i gang aktiviteter og være tilgjengelig som støttespiller.

 

Demens_sekskant_Green_Question_Utklipp.JPG

Hvordan involverer du pårørende i omsorg?

Demens_Linje_Green_Utklipp.JPG