Demens_Hefte9_Kap7-1_Beskåret.jpg

 

Oppsummering

Overgangen fra å bo hjemme til å flytte til sykehjem eller tilsvarende bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, er stor for mange. I dette heftet får du kunnskap om hvordan overgangen kan gjøres lettere for pasienter og pårørende. Du får informasjon om hvordan helseog omsorgspersonell kan ivareta pasientenes behov for systematisk oppfølging og omsorg samtidig som man legger til rette for en meningsfull hverdag.

Kommunikasjon og relasjonsbygging, og hva helse- og omsorgspersonell kan gjøre i møte med nevropsykiatriske symptomer, seksualitet og sengeliggende pasienter, er sentralt i heftet.