Demens_Sluttord_bilde.JPG

Demensomsorgens ABC er utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet. Formålet med Demensomsorgens ABC er å styrke kompetansen om demenssykdommer og helhetlig demensomsorg i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Demensomsorgens ABC gir oppdatert, grunnleggende kompetanse i demensomsorg som er aktuell for hele kommunehelsetjenesten. Innholdet i heftene er relevant for alle som arbeider i institusjoner, dagaktivitetstilbud eller hjemmebaserte tjenester og for ansatte i administrasjon og ledelse.

Denne ABC-permen består av 10 hefter og gjennomgås i løpet av ett år. ABC-deltakerne leser et hefte i forkant av hvert tverrfaglige ABC-gruppemøte. Som regel gjennomføres slike gruppemøter en gang i måneden. Det gjennomføres også halvårlige fagseminarer hvor både lokale og nasjonale fagressurser bidrar i undervisningen. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Heftene er forfattet av dyktige fagfolk på sitt felt. Ansvarlig redaktør er Kariann Krohne. Redaksjonskomitéen for øvrig har bestått av Jørn Stordalen, Hilde Heimli, Kari Midtbø Kristiansen, Guro Hanevold Bjørkløf og Betty Sandvik Døble.

 

ABC opplæringen

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ønsker med ABC-opplæringen å tilby helse- og omsorgspersonell oppdatert fagkunnskap om hvordan de kan møte mennesker som har behov for hjelp, i tråd med filosofen Søren Kierkegaards (1813-55) refleksjoner om hjelpekunsten. «Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der hvor han er, og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst.»

Mer informasjon om våre kompetanseområder og ABC-permer finner du på nettsiden abc.aldringoghelse.no

 

Demens_Hefte9_Forfatter_Utklipp.JPG

 

Demens_Bunntekst_Bakside_NY.JPG