Introduksjon

Demensomsorgen

Opplæringsprogrammet “Demensomsorg” er samlet i to permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

ABC-opplæringen

Gruppesamlinger er kjernen i ABC-opplæringen. Det er derfor viktig at gruppene i starten bruker tid på gruppeprosessen, og at alle deltakerne i gruppen bidrar til en god arbeidsform.

→ Les mer om ABC-opplæringen her

Opplæringsmateriell

Grunnperm
ABC-opplæring
Demensomsorg 1

Denne ABC-permen består av 10 hefter og gjennomgås i løpet av ett år. ABC-deltakerne leser et hefte i forkant av hvert tverrfaglige ABC-gruppemøte. Som regel gjennomføres slike gruppemøter en gang i måneden. Det gjennomføres også halvårlige fagseminarer hvor både lokale og nasjonale fagressurser bidrar i undervisningen. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Demensomsorg 2

Demensomsorgens ABC, perm 2 består av 12 hefter som bygger på den grunnleggende kunnskapen fra perm 1.

Permen vil være tilgjenlig fra høsten 2019.

Miljøbehandling

Demensomsorgens ABC, Miljøbehandling vil ikke bli tilgjengelig. Permen går ut når de to nye permene i Demensomsorgens ABC er publisert.